Постачання електроенергії

Умови постачання електроенергії

Товариство з обмеженою відповідальністю «Т-Стиль» здійснює постачання електроенергії, є членом Оптового Ринку електричної енергії України (ОРЕ).

В якості постачальника електричної енергії ТОВ “Т-Стиль” пропонує своїм споживачам:
– розрахунки за тарифами, нижчими за тарифи місцевої енергопостачальної компанії (можливе здійснення розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу);
– оплату спожитої електроенергії за сприятливим графіком.

Постачання електроенергії «незалежним» постачальником можливе за умови суворого дотримання вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії та чинних нормативно-правових актів України щодо наявності автоматизованих систем обліку спожитої електроенергії.

Постачання електроенергії споживачам здійснюється на підставі укладання Договору купівлі-продажу електричної енергії.

Якщо Ви зацікавлені в постачанні електричної енергії, пропонуємо звернутися до нас одним з таких способів:
за телефоном (факс) (0362) 609-900
електронною поштою за адресою: linen-t-stile@ukr.net, linen-t-stile.law@ukr.net ;
письмово за адресою: Україна, 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 12;
особисто за адресою: Україна, 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 12 (з понеділка по п’ятницю – з 09-00 до 18-00, в суботу – з 09:00 до 16:00, крім неділі та святкових днів).

Відповідальна особа за розгляд звернень – Самолюк Микола Володимирович.

Ціни/тарифи на електричну енергію

Особливістю ціноутворення в електроенергетиці є зміна рівнів роздрібних цін кожного місяця. Це пов’язано із змінами енергетичного балансу (співвідношення різних видів генеруючих потужностей, задіяних у задоволенні попиту), перегляду тарифів на передачу, нормативних витрат електроенергії та інших факторів.

Тому в договорі про постачання електроенергії не фіксується кінцева ціна/тариф на весь період дії договору, а встановлюється знижка до тарифів енергопостачальних компаній, які здійснюють діяльність на закріпленій території. Інформація про ці тарифи наведена тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=13844

Порядок подання споживачами звернень, скарг та претензій стосовно якості електроенергії

Якщо виникнуть питання або скарги в процесі постачання енергоресурсів, Ви можете звернутися до нас у один з таких способів :

за телефоном (0362) 609-900, (0362) 609-922, факс (0362) 609-900, (0362) 609-922;

електронною поштою за адресою: linen-t-stile@ukr.net, linen-t-stile.law@ukr.net ;

письмово за адресою: Україна, 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 12;

особисто за адресою: Україна, 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 12 (з понеділка по п’ятницю – з 09-00 до 18-00, в суботу – з 09:00 до 16:00, крім неділі та святкових днів).

Відповідальна особа за розгляд звернень та скарг – Самолюк Микола Володимирович.

У залежності від характеру скарг та звернень нами будуть у найкоротші терміни вжиті відповідні заходи.

Звернення, які стосуються якості та надійності постачання нами енергоносіїв, а також повідомлення про загрозу електробезпеки будуть розглянуті негайно.

Термін відповіді на письмові звернення – не більше 14 робочих днів з дати отримання нами письмового звернення.

Крім того, з питань дотримання вимог законодавства у сфері енергетики Ви можете звернутися до:

  • Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
  • Державної інспекції енергетичного нагляду України
  • Антимонопольного комітету України

Порядок врегулювання спорів

Один з найкращих шляхів уникнення будь-яких спорів – це чітке та зрозуміле викладення умов договору. Тим не менше, якщо спору уникнути не вдасться, ми докладемо усіх зусиль для пошуку вирішення спору шляхом переговорів.

Якщо компромісного вирішення спірних питань не буде досягнуто, вони можуть бути оскаржені в господарському суді в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та/або в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або її територіальних органах, у порядку, затвердженому НКРЕКП.

При цьому прийняття НКРЕКП або її територіальними органами рішення щодо спору не позбавляє сторони права звернутися з цього ж приводу до господарського суду.

Відповідальна особа за врегулювання спорів – Самолюк Микола Володимирович;

телефон (0362) 609-900, (0362) 609-922 , факс (0362) 609-900, (0362) 609-922;

електронна пошта: linen-t-stile@ukr.net, linen-t-stile.law@ukr.net

Законодавство в сфері енергетики

Діяльність в сфері постачання електричної енергії регулюється такими основними актами законодавства:

В разі розробки нових нормативних актів, які регулюють діяльність суб’єктів ринку електроенергії, вони будуть розміщуватися на офіційному сайті по мірі їх впровадження.